Aktualności

05.05.2021r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Kurs kosmetyczny z elementami podologii ”  w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: 


02.03.2021r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR”  w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: 


 

16.02.2021r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem  potwierdzającym nabyte kwalifikacje  z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z administracją biurową i obsługą komputera”  w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: 


21.01.2021r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi”  w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: 


04.01.2021r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR”  w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: 


27.10.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera oraz z elementami sprzedaży ubezpieczeń” w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: 


17.10.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży i obsługi klienta z elementami obsługi komputera”  w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: 


30.09.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług” w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19


02.07.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej” w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0275/19


05.2020r.

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.