Do pobrania

Regulamin udziału w projekcie:

Regulamin projektu ver.05  od 05.05.2021r.  

Regulamin projektu ver.04  od 22.12.2020r.-nieaktualny   
Regulamin projektu ver.03 od 06.11.2020r.-  nieaktualny   
Regulamin projektu ver.02 od 17.06.2020r.-  nieaktualny   
Regulamin projektu ver.01-nieaktualny 

Aneksy zmieniające treści regulaminu uczestnictwa w projekcie:


Formularz zgłoszeniowy z załącznikami:

1. Formularz zgłoszeniowy do pobrania: 

2. załacznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego do pobrania: 

3. załacznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego do pobrania: 

4. załacznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego do pobrania: 


Umowa o udział w projekcie z załącznikami:

1. Wzór umowy o udział w projekcie do pobrania: 

2. Wzór załaczników nr 1 -7 do umowy o udział w projekcie do pobrania: 

3. Wzór załaczników nr 8-10 do umowy o udział w projekcie do pobrania:


Umowa o organizację stażu z załącznikami:

1. Wzór umowy trójstronnej w sprawie odbywania stażu - do pobrania: 

2. Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla pracodawcy -do umowy trójstronnej - do pobrania:  

2. Wzór załączników do umowy trójstronnej:

  • lista obecności do pobrania: 
  • wniosek urlopowy do pobrania 
  • opinia o o stażyście do pobrania: 

Wniosek o refundację kosztów dojazdu na szkolenie / staż:

Wniosek z załącznikami - do pobrania: